Voorwaarden

Puresigns GmbH

Lauterweg 23, 73277 Owen
T. +49 [0] 7021. 992 99 60
F. +49 [0] 7021. 992 99 61
info@puresigns.de

I. Algemeen
1. Zonder uitzondering baseren we onze contracten op de volgende voorwaarden. Individuele overeenkomsten, in welke vorm dan ook, hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

2. Wij maken hierbij bezwaar tegen tegenstrijdige algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de contractpartner worden geen onderdeel van het contract, zelfs als we ze niet opnieuw tegenspreken.

II Sluiting van het contract, inhoud van het contract
1. Onze aanbiedingen op internet vormen een niet-bindende uitnodiging om bestellingen te plaatsen, u ontvangt direct na ontvangst van uw bestelling per e-mail een orderbevestiging. Het contract komt pas tot stand wanneer we het contract in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) hebben bevestigd. We zijn echter verplicht om elke afwijzing van de bestelling onmiddellijk te melden. De klant is gebonden aan zijn bestelling drie dagen nadat de bestelling is geplaatst.

2. De bestelling wordt geplaatst door uw gegevens, inclusief de betaalmethode, in te voeren in het kader van het opgegeven bestelmasker en wordt geactiveerd door op de bestelknop te klikken.

3. Houd er rekening mee dat de contracttekst voor uw bestelling niet door ons wordt opgeslagen en niet meer kan worden opgeroepen nadat het contract is gesloten.

4. U kunt uw gegevens verwijderen en corrigeren als onderdeel van het bestelproces door op de delete-toets te drukken, en u kunt het bestelproces op elk gewenst moment annuleren, bijvoorbeeld door naar een andere pagina te gaan of door de browser te sluiten. U kunt uw bestelling opnieuw controleren voordat u op de bestelknop klikt.

5. Contracten kunnen alleen in het Duits worden gesloten.

III. Intrekking, retentierecht
1. U hebt een herroepingsrecht als u een consument bent in de zin van § 13 BGB. Overweeg alstublieft onze Annulering en Model om de annulering uit te leggen, U vindt beide op onze website.

2. Als u uw wettelijk herroepingsrecht uitoefent, moet u de directe kosten van de retourzending dragen. In geval van intrekking dragen wij de kosten voor het verzenden van de goederen naar u. Dit is niet van toepassing als u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden.

3. We kunnen weigeren de aankoopprijs terug te betalen totdat we de goederen van u hebben teruggekregen of totdat we het bewijs hebben dat u de goederen naar ons hebt verzonden. Dit is niet van toepassing als we hebben aangeboden de goederen af ​​te halen.

IV Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen zijn totale prijzen inclusief de toepasselijke omzetbelasting plus de opgegeven verzendkosten.

2. Betaling dient te geschieden na ontvangst van de contractbevestiging via bankoverschrijving of een andere betaalmethode die tijdens het bestelproces wordt aangeboden.

V. Levering
De in het aanbod vermelde levertijd is van toepassing. Leveringstermijnen beginnen met het sluiten van het contract en met betaling door de klant. Als contractwijzigingen achteraf worden overeengekomen, moet indien nodig tegelijkertijd een leverdatum of een nieuwe leveringstermijn worden overeengekomen.

VI. garantie
Als de geleverde goederen defect zijn, hebt u recht op wettelijke aansprakelijkheid voor defecten. Wij bieden een garantie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met inachtneming van de aansprakelijkheidsvoorschriften in de volgende paragraaf.

VII. Schade
1. Wij zijn alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid van de onderneming of haar plaatsvervangende agenten of plaatsvervangende agenten, evenals in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, dat wil zeggen die verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en met inachtneming waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen die niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en typische schade.

2. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen en gezondheid en op aansprakelijkheid volgens de Product Liability Act.

VIII Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

IX. ongemak
Als u klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hierboven. We controleren uw zorgen en reageren zo snel mogelijk via e-mail of telefoon.

X. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank
1. Alle contracten zijn gebaseerd op de wet van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG).

2. Onze vestigingsplaats is de plaats van jurisdictie voor alle claims uit de zakelijke relatie als de contractpartner een zakenman is. In dit geval hebben we echter ook het recht om de contractpartner voor de rechter te dagen in zijn algemene jurisdictie.

XI. Consumer Raad van Arbitrage
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/

We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
De algemene arbitragecommissie voor consumenten van het Centrum voor arbitrage eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, is verantwoordelijk.