Privacybeleid

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het beheer van de PURESIGNS GmbH. Gebruik van de website van de PURESIGNS GmbH is fundamenteel mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wenst te maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens PURESIGNS GmbH toepasselijke landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Gegevenssubjecten worden ook geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

de PUREAls verwerkingsverantwoordelijke heeft SIGNS GmbH tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies in het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren naar ons te verzenden, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van PURETEKENS GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en de regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren toelichten.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

 • a) persoonlijke gegevens

  Personenbezog tot Daten Informationen sind alle, sterven sich auf eine oder identifiziert identifizierbar natürlich tot persoon (im folgenden "betroffen tot Person") beziehen. Als identifizierb wird eine natürlich Een Persoon angeseh, sterven direkt oder indirect, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnumm, z, Standortdat, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehrere de besonderen Merkmale, sterven Ausdruck der Physisch dat physiologisch dat, Genetisch dat, psychisch dat wirtschaftlich dat kulturelle oder sozialen Identität dieser Person sind natürlich dat vanaf identifiziert waren kann.

 • b) betrokkene

  Betroffene Persoon ist gede identifizierte oder identifizierbare naturliche Persoon, deren personenbezogene Gedaan van dem die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) verwerking

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte is Verfahren ausgeführt om Vorgang oder jede Solche Vorgangsreih im Zusammenhang mythe personenbezogen Dat wie das Erheb dat, das Erfass, sterven Organization, das Ordner, sterven Speicherung, sterven Anpassung oder Veränderung, das Auslese dat, das Abfrag, sterven Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine andere der Vorm Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen sterven, das Verwijder oder die Vernichtung.

 • d) beperking van de verwerking

  Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

 • e) Profilering

  Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

 • f) pseudonimisering

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogen Date in einer Weise, auf welche sterven personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch de betroffen De Persoon zugeordnet Werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt Werden und technischen und organisatorisch dat Maßnahmen unterlieg, sterven aan gewährleis, dass sterven personenbezogen de Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Persoon zugewiesen werden.

 • g) verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  Verantwortlich oder für die Verarbeitung verantwortlich ist die natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven allein oder gemeinsam mit Anderen über die Zweck und Mittel der Verarbeitung von personenbezogen de Daten entscheidet. Sind die Zweck und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaat de vorgegeb dat, zo kann der verantwortlich om beziehungsweis te können sterven bestimmt de Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder Werden dem Recht der Mitgliedstaat de vorgeseh dat.

 • h) Verwerkers

  Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

 • i) ontvanger

  Empfänger ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, zegt Einrichtungen oder andere Stella personenbezog tot Daten offengelegt Werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita van handelt oder nicht. Vanaf Behör, sterven im Rahmen eines bestimmt de Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis om tot Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt personenbezog.

 • j) derde partij

  Dritter ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella Ausser der betroffen de Persoon, dem verantwortlich dat, hoewel ik Auftragsverarbeit und den Personen, sterven unter der unmittelbarer de Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, sterven personenbezogen Dat zu verarbeit dat.

 • k) Toestemming

  Einwilligung ist jede von der betroffen de Persoon freiwillig für den bestimmt Fall in informiert Weise und unmissverständlich abgegeb tot Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstige de eindeutig de bestätigen dan Handlung, mit der sterven betroffen belangrijkste persoon zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff dan personenbezogen de Daten dan einverst ist.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere de gelt uit Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

PURETEKENS GmbH

Lauterweg 23

73277 Owen

Duitsland

Tel: 070219929960

E-mail: info@puresigns.de

Website: www.puresigns.de

3. Cookies

De websites van PURETEKENS GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID is een eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolg aan, durch welche Internetseite und dem Server konkrete de Internetbrows is zugeordnet Werden können, Cookie CONFIRMED wurde das in den. Dies ermöglicht es de besuch van Internetseite und Servern, die ook individuelle Browser von der anderen Internetbrowsern betroffen Perso, sterven Anderen Cookies enthalten, zu unterschei. E bestimmt is Internetbrows kann über die eindeutig Cookie-ID wiedererkannt identifiziert und Werden.

Door het gebruik van cookies, de PURETEKENS GmbH biedt gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Cookies können sterven Informationen und eines mittels Angebot auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers Optimiert Werden. Cookies ermöglich uns, wie bereits erwähnt, sterven Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkenn dat. Wiedererkennung Zweck Dieser ist es, den sterven Verwendung Nutzern zu unserer Internetseite erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, zeg Cookies verwendet, muss beispielsweis nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingebunden dat, weil diese von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegt Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Merkt sterven sich der Online-Shop Artikel, sterven ein in den Warenkorb gelegt K virtuell de lijn, über ein Cookie.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung Cookies unsere Internetseite von einer jederzeit mittels entsprechenden und damit der Einstellung des genutzten internetbrowsers verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Fern können jederzeit Cookies gesetzt bereits über einen oder andere Internetbrows Softwareprogram op gelöscht Werden. Dies ist in allen gängig de Internetbrowsern möglich. Deaktiviert sterven voordat betroffen persoon Setzung sterven von dem cookies in genutzten Internetbrows is, uit nicht alle sind unter Umständen Funktionen unsere Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de PURETEKENS GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bezoekt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die gebruiken een toegangssysteem op onze website kan worden bestuurd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico's af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de PURETEKENS GmbH trekt geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) om de langetermijnfunctionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) wetshandhavingsinstanties voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden verwerkt door de PURETEKENS GmbH wordt daarom enerzijds statistisch geëvalueerd en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Nieuwsbrief

Op de website van de PURETEKENS GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking wanneer u de nieuwsbrief bestelt, wordt bepaald aan de hand van het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

de PURETEKENS GmbH informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor het eerst is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief in een dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bei der Anmeldung zum Newsletter Speichern oorlog varen sterven vom Internet Service Provider (ISP) vergeben totdat IP-Adresse des von der betroffen Perso zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendet de Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, de um (möglich dat) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffen Perso zu einem später dat Zeitpunkt nachvollzieh zu können und diente deshalb der rechtlich de Absicherung des für die Verarbeitung verantwortlich dat.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhoben de personenbezogen Dat ausschließlich Werden zum Versand unseres verwendet Nieuwsbrieven. Ferner könnte dat Abonnent des nieuwsbrieven per e-mail informiert Werden, sofern diese für den Betrieb des Nieuwsbrief-Dienstes oder eine diesbezüglich om Registrierung erforderlich ist, wie diese im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheit der Fall sein könnte. Es erfolgt keine der im Rahmen des Weitergab Nieuwsbrief-Dienstes erhoben de personenbezogen Dat Dritte dat moment. Das Abonnement unseres Nieuwsbrieven kann durch die betroffene Persoon jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogen Date, sterven sterven uns für den Newsletterversand betroffen tot Persona erteilt lijn, Widerruf Werden kann jederzeit. Zum Zweck des Widerrufs Einwilligung der findet sich ein entsprechend jedem Newsletter Link. Ferner besteht matrijs Möglichkeiten, sich jederzeit auch auf der directe Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich vom Newsletterversand abzumelken van oder dem diese verantwortlich für die Verarbeitung auf andere Weise mitzuteil dat.

nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrief van PURETEKENS GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken. Hiermee kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan PURESIGNS GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke koppelingen in de e-mail door de betrokkene zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonlijke gegevens verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring hieromtrent in te trekken, die met behulp van de dubbele opt-in procedure wordt afgelegd. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Afmelden voor de nieuwsbrief betekent dat PURETEKENS GmbH automatisch als intrekking.

6. Productaanbevelingen

In overeenstemming met sectie 7, paragraaf 3 van de Wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) van de Bondsrepubliek Duitsland, hebben we het recht om het e-mailadres dat is opgegeven bij het doen van een aankoop in onze winkel te gebruiken voor directmarketingactiviteiten voor onze eigen soortgelijke producten of diensten. Als u onze productaanbevelingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment zonder extra kosten uitschrijven. U kunt zich eenvoudig uitschrijven door op de link "Uitschrijven" in de voettekst van een van onze productaanbevelingen te klikken of door een e-mail te sturen naar info@puresigns.de.

7. Contactmogelijkheden via de website

De website van de PURETEKENS Vanwege wettelijke voorschriften bevat GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de gegevensbeheerder, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Der für die Verarbeitung verantwortlich om verarbeitet onder speichert personenbezog totdat Daten der betroffen Perso nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern sterft durch den Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einen Anderen Gesetzgeb stamt Gesetz oder uit Vorschriften, welche für der sterven Verarbeitung verantwortlich aan unterliegt, vorgeseh de wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einem Anderen zuständig die Gesetzgeb vorgeschrieb tot Speicherfrist EU Werden sterven personenbezogen de Daten routinemäßig onder entsprechend de Gesetzliche de Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

9. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Jet betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt eingeräumt aan Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff carrière personenbezog tot Daten verarbeitet Werden. Möchte dieses eine Person klep betroffen Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • b) Recht op informatie

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Personenbezogener Personenbezogenen Personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der deferent Persoon Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

  • die Verarbeitungszwecke
  • die Categorie personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
  • Categorieën zullen sterven Empfänger oder von Empfängern, gegenüber genoemd offengelegt Worden sind die Daten personenbezogen de offengelegt noch oder Werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
  • geplant valt möglich sterven Dauer, für die sterven Daten personenbezogen de CONFIRMED Werden, oder, valt diese nicht möglich ist, sterven dieser Kriterien für die Dauer Festlegung
  • BESTEHEN oder eines Rechts auf das Löschung Berichtigung der Sie auf oder Betreff dan personenbezogen Dat Einschränkung Verarbeitung der durch den gegen diese verantwortlich Widerspruchsrechts Verarbeitung eines oder
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • wenn nicht bei der sterven personenbezogen Dat betroffen De Persoon erhob werden: Alla Verfügbare Informationen über die Daten der Herkunft
  • das BESTEHEN einer Automatisierte de Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 abs.xnumx und 1 DS-GVO und - zumindest in diesen Fallen - aussagekräftig Informationen über die involviert Logik sowie sterven Tragweite und die angestrebt de Auswirkung einer derartig de Verarbeitung für die betroffen belangrijkste persoon

  Steht der Ferne betroffen Perso ein zu Auskunftsrecht darüb, ob ein Drittland personenbezog even totdat Daten oder eine internationale Organisatie übermittelt wurden ogenblik. Sofer sterft der Fall ist, steht der betroffen Perso dus im übrig das zu Recht, Auskunft über die geeignet Garantie im Zusammenhang Übermittlung mit der zu erhalten.

  Möchte dieses eine Person klep betroffen Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • c) Recht op rectificatie

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, sterven sie unverzüglich om Berichtigung zu betreffend wordt unrichtig wordt personenbezogen Date Verlangen. Fern steht das Recht zu der betroffen Perso, Berücksichtigung unter der Zweck der Verarbeitung, sterven Vervollständigung unvollständig wordt personenbezogen is Daten - mittels auch einer Erklärung dan ergänzen - zu Verlangen.

  Möchte dieses eine Person klep betroffen Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich zu Verlangen, dass sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten unverzüglich gelöscht Werden, sofern einer der folgenden Grinda zutrifft und soweit sterven Verarbeitung nicht erforderlich ist:

  • Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
  • Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
  • Die betroffen persoon legt tot gemäß Art. 21 Abs. GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung 1 DS-eun, liege und es keine vorrangig de berechtigt in Gran für die Verarbeitung vor, oder die tot betroffen persoon legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung e.
  • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
  • Die Löschung ist der Daten zur Erfüllung personenbezogen de rechtlich de Verpflichtung einer oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat Unionsrecht de erforderlich, der dem verantwortlich te unterliegt.
  • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

  Als een van de bovenstaande redenen waar is en een getroffen persoon de persoonlijke gegevens heeft verwijderd die zijn verzameld tijdens de PURETEKENS GmbH, kunt u te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van PURETEKENS GmbH zal ervoor zorgen dat het verzoek om verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Zijn de persoonlijke gegevens verstrekt door de PURETEKENS GmbH wordt openbaar gemaakt en ons bedrijf is verantwoordelijk als een persoon die verantwoordelijk is op grond van artikel 17, lid 1 AVG om de persoonlijke gegevens te verwijderen PURETEKENS GmbH, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, inclusief technische, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene deze allemaal van andere gegevensbeheerders heeft verwijderd Heeft om koppelingen naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens gevraagd, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van PURESIGNS GmbH regelt het nodige in individuele gevallen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich sterven Einschränkungen der Verarbeitung zu Verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzung de gegeb ist:

  • Die Richtigkeit der personenbezogen Dat wird von der betroffen de Persoon van bestrit, und zwar für eine Daur, sterven es dem verantwortlich de ermöglicht, sterven Richtigkeit der personenbezogen Dat zu überprüfen.
  • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, Die betroffen personenbezogen de belangrijkste persoon lehnt sterven Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen de Daten der personenbezogen.
  • Der verantwortlich om benötigt sterven Daten für die personenbezogen dat Zweck der Verarbeitung länger nicht, sterven sie jedoch betroffen tot zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch dat.
  • Die betroffene Persoon hoed Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründ des Verantwortlichen gegenüber den der betroffenen Persoon überwiegen.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een getroffen persoon de persoonlijke gegevens beperkt die worden gebruikt in de PURETEKENS GmbH zijn opgeslagen, willen vragen, ze kunnen op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van PURETEKENS GmbH zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten, welche durch die betroffen tot Persona einem verantwortlich de bereitgestellt wurden, in einem strukturiert dat gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Zijlijnen Außerdem das Recht, diese Daten einem Anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich dat, dem sterven personenbezogen de Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern sterven Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe een DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf om Automatisierte is Verfahren erfolgt, sofern sterven Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, sterven im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich de übertrag de wurde.

  Ferner hat die bei der Ausübung betroffen tot Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk dat, dass sterven personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich het moment einen Anderen verantwortlich de übermittelt Werden, soweit diese technischer machbar ist und sofern hiervo nicht sterven Rechte und Freiheit die anderer Personen beeinträchtigt Werden.

  Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde verwijzen naar een medewerker van de PURETEKENS GmbH contact.

 • g) Recht van bezwaar

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, aus Grande uit, sterven sich aus ihrer besonderen Situatie ergeben, jederzeit gegen sterven Verarbeitung hebben betreffend wordt personenbezogen Date, sterven Aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt de Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung Profiling de gestütztes.

  de PURETEKENS GmbH verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen ,

  Verwerkt de PURETEKENS GmbH persoonlijke gegevens om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de PURETEKENS GmbH verwerking voor direct marketing doeleinden, dus PURETEKENS GmbH verwerkt de persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortkomen uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende PURETEKENS GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht op verzet uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van de PURETEKENS GmbH of een andere werknemer. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, met behulp van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen de belangrijkste persoon hat das vom Europaische de Richtlinien- und Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, nicht einer ausschließlich auf einer Automatisierte de Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruh van Entscheidung unterworf zu werden, sterven ihr gegenüber rechtlich om Wirkung entfaltet oder sie in ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern sterven Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich de erforderlich ist, oder (2) Aufgrund von Rechtsvorschrif der Unie oder der Mitgliedstaat, de zogenaamde der verantwortlich om unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif van angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter de sowie der berechtigt betroffen van de Interesse der Person enthalten oder (3) mit der ausdrücklich is Einwilligung betroffen de persoon erfolgt.

  Als de beslissing (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2), gebeurt dit met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, de PURETEKENS GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen positie te geven en de beslissing te betwisten.

  Möchte sterven auf mit Bezug Rech Persoon betroffen totdat de geltend Automatisierte Entscheidung machen kann sie sich einen Mitarbeiter des Hierzer het moment jederzeit für die Verarbeitung verantwortlich de wenden.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen is Widerruf dat.

  Möchte sterven betroffen exp belangrijkste persoon Recht auf einer Einwilligung Widerruf geltend machen kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer de jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Der für die Verarbeitung auf dieser Internetseite verantwortlich lijnen Component des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

E soziales Netzwerk ist ein im Internet betrieben is Sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, sterven es de Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinand zu kommunizier und im virtuell Raum zu interagier dat. E soziales kann als Plattform Netzwerk und Meinung zum Austausch von Erfahrungen diener ermöglicht es oder der Internetgemeinschaft, persönliche Informationen oder unternehmensbezog totdat de bereitzustell. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem sterven Erstellung von privat Profile, den uploaden Fotos von und über eine Vernetzung Freundschaftsanfrag dat.

Betreibergesellschaft von ist die naar Facebook Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogen Data verantwortlich ist, wenn eine betroffen tot Persoon außerhalb der USA oder Canada lebt, zeggen Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Facebook-Komponente (Facebook Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Facebook -Komponent naar veranlasst, eine Darstellung von der entsprechenden Facebook-Component Facebook herunterzula. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook Plug-Ins Werden kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_ in abgeruf. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Facebook Kenntnis darüb is, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite wird durch die betroffen tot besucht persoon.

Sofer sterven betroffen tot Persoon gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffen tot Persona und während der gesamt Daun des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite sterven betroffen tot Persoon besucht. Diese Werden durch die Informationen und durch Facebook Facebook-Component A gesammelt dem der jeweiligen Facebook-account betroffen De Persoon zugeordnet. Betätigt betroffen sterven voordat Persona einer der auf unserer Internetseite integriert Facebook-knoppen, de de beispielsweis "Gefällt mir" -Butto's, oder gibt sterven betroffen tot Persoon einen Kommentar EU ordnet Facebook diese Information'm persönliche Facebook-Benutzerkonto der betroffen Perso zu und speichert diese personenbezogen de Daten .

Facebook erhalten über die immer Facebook-Component dann eine Informatie darüb is, dass sterven betroffen tot Persoon unsere Internetseite besucht lijn, Wenn die betroffen tot Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob sterven totdat betroffen Persoon-Component A anklickt Facebook oder nicht sterven. Ist eine derartig om Übermittlung diese Informationen moment dat Facebook von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese sterven Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlich in Datenrichtlini, sterven unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufb ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch Date personenbezogen Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche zum Schutz der Privatsphäre Facebook Einstellungsmöglichkeit De Persoon bietet der betroffen. Mijn Zude Unterschiedliche Applikationen erhältlich sind, sterven es ermöglich dat, eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück het moment. Solche Applikationen können durch die tot betroffen persoon genutzten Werden, um eine zu Datenübermittlung Facebook unterdrück het moment.

11. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Google AdSense

De controller heeft Google AdSense geïntegreerd op deze website. Google AdSense is een online service die reclame-bemiddeling door derden biedt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op websites van derden in overeenstemming met de inhoud van de desbetreffende website van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website op te nemen. Google AdSense zet een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, verstrekt Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website. Elk bezoek aan een van de pagina's van deze site die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, start automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de respectievelijke Google AdSense-component Gegevens verzenden naar Alphabet Inc. voor online-advertentie- en commissie-vereffening. Op grond van deze procedure, de technische alfabet Inc. verkrijgt kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene in het belang van Alphabet Inc., onder andere persoon te volgen, de herkomst van de bezoekers en klikken en te kunnen verstrekken berekeningen als gevolg.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een cookie die al door Alphabet Inc. is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waarbij een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van het ingebedde aantal pixels kan Alphabet Inc. detecteren of en wanneer een internetpagina is geopend door een getroffen persoon en welke links de betrokken persoon heeft aangeklikt. Telpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Google AdSense zal persoonlijke informatie en informatie, inclusief het IP-adres dat nodig is om de weergegeven advertenties te verzamelen en te factureren, overdragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan dergelijke persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, overdragen aan derden.

Google Adsense wordt uitgelegd op https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics is een Web-Analyse-Dienst. Web-analyse van ist die Erbeung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. E Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüb is, von welcher Internetseite eine betroffen tot Persona auf eine Internetseite gekommen ist (Sogenannter Referrer), auf welche Unterseit der Internetseite zugegriff oder wie oft und für welche Verweildau eine Unterseit aan betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Der Zweck der Google-Analytics-Component ist die Analyse der auf unserer Internetseite te Besucherströ. Google Nutzt sterven Gewonnen de Daten und Informationen unter anderem dazu, sterven Nutzung unserer Internetseite auszuwert dat, um für uns Online-rapporten, welche sterven Aktivitäten auf unseren Internetseite de aufzeig dat zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehen carrière Dienstleistungen zu Erbring dat.

Google Analytics setzt Cookie auf dem ein System der betroffen informationstechnologisch van de Persoon. Was sind Cookies, wurde bereits oben erläutert. Mitte des Setzung Google wird eine Analyse der Benutzung Cookies unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Google-Analytics-Komponente veranlasst , Daten zum Zweck der Online-Analyse Google zu übermitteln ogenblik. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Google Kenntnis über personenbezog tot Daten, wie der IP-Adresse der betroffen de Persoon, zeggen dat Google unter anderem dazu dien, sterven Herkunft der Besucher und klicks nachzuvollzieh und in der takers Provisionsabrechnung zu ermöglich dat.

Cookies Werden Informationen des mittels tot personenbezog, beispielsweis Zugriffszeit sterven der Ort von welchem ​​e Zugriff ausging Häufigkeit und die Besuche unserer Internetseite der durch die tot betroffen persoon, CONFIRMED. Bei jedem Besuch unserer Internetseite Werden diese personenbezogen de Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffen De Persoon genutzten Internetanschlusses, toen Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertrag dat. Diese Werden durch Google personenbezogen Dat Vereinigten in den Staaten von Amerika CONFIRMED. Google gibt das technical Verfahren über diese erhoben de personenbezogen Dat unter ogenblik Umständen Dritte weiter.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung unsere Internetseite von Cookies, wie bereits oben dargestellt, jederzeit mittels entsprechenden einer Einstellung des genutzten internetbrowsers und damit der verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Eine Einstellung des Solche genutzten internetbrowsers verhindern würde auch, dass ein Cookie Google informationstechnologisch de System der auf dem betroffen De Persoon setzt. Zude Ik kann ein von Google Analytics Cookie jederzeit gesetzt bereits über den Internetbrows oder andere Softwareprogram op gelöscht Werden.

Ferner besteht für sterven betroffen tot Persona sterven Möglichkeiten, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugt dat, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogen de Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprech und eine Solche zu verhindern. Hierzer muss sterven voordat betroffen Persoon e-Browser Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses-Browser Add-On teilt Google Analytics JavaScript über mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuch von Internetseite het moment dat Google Analytics übermittelt Werden dürfen. Installatie Die-des Browser Add-Ons wird von Google Widerspruch gewertet ALS. Wird das informationstechnologisch System der betroffen Perso zu einem später dat Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neuer installiert, muss durch die betroffen tot Persoon eine erneut Installatie des Browser-Add-Ons erfolg dat, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofer das Browser-Add-On durch die betroffen tot Persona oder einer Anderen persoon, sterven ihrem Machtbereich zuzurechn ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht sterven Möglichkeiten der Neuinstallation oder der erneut de Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die dan gelt Datenschutzbestimmung von Google und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elk bezoek aan een van de pagina's van deze website die door de controller wordt beheerd en waarin een Google+ knop is opgenomen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch geactiveerd door de betreffende Google+ knop, een weergave van de overeenkomstige Google+ Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokken persoon bezoekt. website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en daardoor een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google +1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een Google +1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens gebruikt, zoals de naam van het Google +1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die daarin is opgeslagen in andere Google-services, voor bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, worden opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonsgegevens ook vast met het oog op het verbeteren of optimaliseren van de verschillende Google-diensten.

Via de Google+-knop ontvangt Google altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Google+; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden, kan hij deze overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+-account voordat hij onze website oproept.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-verwijzingen naar de knop Google + 1 zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google AdWords (Google Ads)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren waarmee een advertentie pas in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven als de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden op onderwerpgerelateerde websites verspreid.

De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door het tonen van relevante advertenties op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het tonen van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel wij als Google in staat om te begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokken persoon zou kunnen identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Ferner besteht sterven für betroffen sterven voordat Möglichkeiten persoon, interessenbezogen der Werbung zu durch Google widersprech dat. Hierzer muss sterven voordat betroffen persoon von jedem der von ihr aus den Link www.google.de/settings/ads genutzten Internetbrows aufrufen und dort sterven gewünschte van Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen und die die Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

 

14. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google-klantbeoordelingen (voorheen Google Certified Retailer Program)

Wij werken met Google als onderdeel van het programma 'Google Klantbeoordelingen', de aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'). Het programma geeft ons de mogelijkheid om klantrecensies te krijgen van gebruikers van onze website. Nadat u een aankoop op onze website hebt gedaan, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google. Als u uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG, verzenden wij uw e-mailadres naar Google. U ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin u wordt gevraagd de koopervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u indient, wordt vervolgens gecombineerd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Klantbeoordelingen-logo en Merchant Center-dashboard, en wordt ook gebruikt voor Google Verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google-klantbeoordelingen kunnen persoonlijke gegevens ook worden overgedragen aan de servers van Google LLC. kom in de VS.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of naar Google.

In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten. is gecertificeerd voor de Amerikaanse Conventie voor gegevensbescherming "Privacyschild", waarmee wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is. Een huidig ​​certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Ga naar de volgende koppeling voor meer informatie over het privacybeleid van Google met het Google Klantenreviews-programma: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=nl

U kunt meer informatie over gegevensbescherming van Google-verkopersbeoordelingen lezen op deze link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

 

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

De controller heeft geïntegreerde componenten van de Instagram-service op deze website. Instagram is een service die zich kwalificeert als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en die ook kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij voor de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en was waarop een Instagram component (Insta-knop) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Instagram component oorzaken om een ​​representatie van het corresponderende onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces weet Instagram welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, erkent Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke subpagina de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en via Instagram toegewezen aan het Instagram-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

Via het onderdeel Instagram ontvangt Instagram altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Instagram op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de component Instagram klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar Instagram wil verzenden, kan de laatstgenoemde voorkomen dat de uitzending uitlogt op zijn Instagram-account voordat hij onze website belt.

Verdere informatie en het privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Bing 

Om het succes van onze bing Ads-campagnes te meten, gebruiken we het conversietrackingproces van Microsoft. Als u onze website bezoekt via een bing-advertentie, plaatst Microsoft een cookie die het proces voor statistische doeleinden registreert. Meer informatie is te vinden in de Microsoft-richtlijnen voor gegevensbescherming op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

18. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Xing

De controller heeft geïntegreerde componenten van Xing op deze website. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. De individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel maken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures publiceren op Xing.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Door iedere oproep een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Xing component (Xing plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Xing Component zorgt ervoor dat een representatie van de corresponderende Xing-component van Xing wordt gedownload. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces weet Xing welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Xing Xing erkent met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld door het Xing-onderdeel en door Xing toegewezen aan het betreffende Xing-account. Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Xing knoppen, zoals de knop "Delen", Xing Xing wijst deze informatie om persoonlijke account van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens.

Xing ontvangt altijd informatie van de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Xing op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de getroffen persoon klikt op de Xing-component. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing door de betrokkene niet is bedoeld, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij uw Xing-account voordat u onze website belt.

Het privacybeleid van Xing, beschikbaar op https://www.xing.com/privacy, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke informatie door Xing. Daarnaast heeft Xing privacykennisgevingen geplaatst voor de XING Share-knop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

19. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetsectie Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass das Video-Publisher Videoclips vrij om Einstellungen von und Anderen sterven ebenfalls Nutzern kostenfreier om Betrachtung, Kommentierung dieser Bewertung und ermöglicht. YouTube gestattet sterven Publikation aller Arten von Videos, weshalb Fernsehsendung Film- und Sowohl de complete, aber auch Musikvideos, Trailer Nutzern von selbst oder über das Internetportal abrufb angefertigt Video sind.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-component van YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten und YouTube Google is Kenntnis darüb, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite wird durch die betroffen tot besucht persoon.

Sofer sterven betroffen tot Persoon gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseit, sterven ein YouTube-video enthält, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite sterven betroffen tot Persoon besucht. Diese Informationen werden durch YouTube en Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-account der betroffenen Persoon zugeordnet.

YouTube onder Google erhalten über die youtube-Component immer dann eine Informatie darüb is, dass sterven betroffen tot Persoon unsere Internetseite besucht lijn, Wenn die betroffen tot Persona zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; diese findet statt unabhängig davon, ob sterven totdat betroffen Person oder nicht ein YouTube-video anklickt. Ist eine derartig om Übermittlung diese Informationen ogenblik YouTube onder Google von der betroffen Perso nicht Gewollt, kann diese sterven Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlich van Datenschutzbestimmung, sterven sind unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufb, zwanger Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch personenbezogen Date YouTube onder Google.

20. Betaling: Privacybeleid PayPal als betaling

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functies van trustee over en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze online winkel "PayPal" selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan ​​met de betreffende bestelling.

Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de controller, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

PayPal kan persoonlijke gegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens namens. Te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens tegen PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

21. Betaalmethode: het privacybeleid van Shopify Payments

Voor betaling met creditcard / betaalpas / Sofort / Klarna en alle betalingsopties die Shopify Payments aanbiedt, gebruiken we een betalingssysteem als onderdeel van de orderverwerking.

Shopify Payments is de werkmaatschappij Stripe Payments Europe, Ltd., een bedrijf opgericht in Ierland, dat als technische dienstverlener de diensten kan aanbieden namens een of meer financiële instellingen in Duitsland (elk een "financiële dienstverlener").

Als de betrokken persoon tijdens het bestelproces in onze online winkel een betalingsoptie van Shopify Payments kiest, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar Shopify Payments verzonden. Door een van deze betalingsopties te kiezen, stemt de betrokken persoon in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De uitgewisselde persoonsgegevens zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, gsm-nummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doel van het verzenden van de gegevens is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, zal ook andere persoonlijke gegevens naar Shopify Payments verzenden als er een legitiem belang is bij de verzending. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Shopify Payments en de gegevensbeheerder kunnen door Shopify Payments worden verzonden naar kredietbeoordelingsbureaus. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Shopify Payments kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens namens hen moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van Shopify Payments op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

De huidige gegevensbeschermingsvoorschriften van Sofortüberweisung zijn te vinden op:

https://www.shopify.de/legal/terms-payments-de 

22. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art 6 I verlicht. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art 6 I verlicht. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor een dergelijke verwerking, de precontractuele uit te voeren maatregelen vereist zijn, zoals in het geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 I branden c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art 6 I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de persoon is een klant van lading (overweging 47 2 set DS-GMO).

23. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Literature auf Artikel 6 I lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns uit alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer is Anteilseign.

24. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist Werden sterven Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

25. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. Belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant).
Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.
Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerkers wist de getroffen individuele gevallen ook over de vraag of de verstrekking van persoonsgegevens vereist door de wet of contract of nodig is voor de overeenkomst indien er een verplichting om de persoonlijke gegevens, en welke gevolgen te voorzien zou het niet om persoonlijke informatie te verstrekken.

26. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Functionaris voor gegevensbescherming werkt in samenwerking met de Advocaten voor gegevensbescherming van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | advocaten aangemaakt.