Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Puresigns GmbH

Lauterweg 23, 73277 Owen
T. +49 [0] 7021. 992 99 60
F. +49 [0] 7021. 992 99 61
info@purdesigns.de

I. Algemeen 
1. Zonder uitzondering baseren we onze contracten op de volgende voorwaarden. Individuele overeenkomsten, in welke vorm dan ook, hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

2. Wij maken hierbij bezwaar tegen tegenstrijdige algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de contractpartner worden geen onderdeel van het contract, zelfs als we ze niet opnieuw tegenspreken.

II Sluiting van het contract, inhoud van het contract
1. Onze aanbiedingen op internet vormen een niet-bindende uitnodiging om bestellingen te plaatsen, u ontvangt direct na ontvangst van uw bestelling per e-mail een orderbevestiging. Het contract komt pas tot stand wanneer we het contract in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) hebben bevestigd. We zijn echter verplicht om elke afwijzing van de bestelling onmiddellijk te melden. De klant is gebonden aan zijn bestelling drie dagen nadat de bestelling is geplaatst.

2. De bestelling wordt geplaatst door uw gegevens, inclusief de betaalmethode, in te voeren in het kader van het opgegeven bestelmasker en wordt geactiveerd door op de bestelknop te klikken.

3. Houd er rekening mee dat de contracttekst voor uw bestelling niet door ons wordt opgeslagen en niet meer kan worden opgeroepen nadat het contract is gesloten.

4. U kunt uw gegevens verwijderen en corrigeren als onderdeel van het bestelproces door op de delete-toets te drukken, en u kunt het bestelproces op elk gewenst moment annuleren, bijvoorbeeld door naar een andere pagina te gaan of door de browser te sluiten. U kunt uw bestelling opnieuw controleren voordat u op de bestelknop klikt.

5. Contracten kunnen alleen in het Duits worden gesloten.

III. Intrekking, retentierecht
1. U hebt een herroepingsrecht als u een consument bent in de zin van § 13 BGB. Overweeg alstublieft onze Annulering en Model om de annulering uit te leggen, U vindt beide op onze website.

2. Als u uw wettelijk herroepingsrecht uitoefent, moet u de directe kosten van de retourzending dragen. In geval van intrekking dragen wij de kosten voor het verzenden van de goederen naar u. Dit is niet van toepassing als u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden.

3. We kunnen weigeren de aankoopprijs terug te betalen totdat we de goederen van u hebben teruggekregen of totdat we het bewijs hebben dat u de goederen naar ons hebt verzonden. Dit is niet van toepassing als we hebben aangeboden de goederen af ​​te halen.

IV Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen zijn totale prijzen inclusief de toepasselijke omzetbelasting plus de opgegeven verzendkosten.

2. Betaling dient te geschieden na ontvangst van de contractbevestiging via bankoverschrijving of een andere betaalmethode die tijdens het bestelproces wordt aangeboden.

V. Levering 
De in het aanbod vermelde levertijd is van toepassing. Leveringstermijnen beginnen met het sluiten van het contract en met betaling door de klant. Als contractwijzigingen achteraf worden overeengekomen, moet indien nodig tegelijkertijd een leverdatum of een nieuwe leveringstermijn worden overeengekomen.

VI. garantie
Als de geleverde goederen defect zijn, hebt u recht op wettelijke aansprakelijkheid voor defecten. Wij bieden een garantie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met inachtneming van de aansprakelijkheidsvoorschriften in de volgende paragraaf.

VII. Schade
1. Wij zijn alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid van de onderneming of haar plaatsvervangende agenten of plaatsvervangende agenten, evenals in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, dat wil zeggen die verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en met inachtneming waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen die niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en typische schade.

2. De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen en gezondheid en op aansprakelijkheid volgens de Product Liability Act.

VIII Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

IX. ongemak
Als u klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hierboven. We controleren uw zorgen en reageren zo snel mogelijk via e-mail of telefoon.

X. Actievouchers / tegoed

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op PURESIGNS-vouchers (en, analoog, PURESIGNS-tegoed). PURESIGNS-tegoedbonnen voor goederen kunnen worden ingewisseld voor alle producten die op de PURESIGNS-website worden geplaatst, tenzij PURESIGNS-tegoedbonnen niet kunnen worden ingewisseld op het campagneoverzicht of de productoverzichtspagina of het een actie is waarbij de bestelling wordt geplaatst via de Website van derden; dit wordt in elk geval uitdrukkelijk aangegeven. De aankoopprijs van de bestelde producten dient minimaal gelijk te zijn aan de waarde van de voucher, tenzij anders vermeld bij uitgifte van de voucher. PURESIGNS-vouchers voor verzendkosten kunnen worden ingewisseld voor de vaste verzendkosten die worden gemaakt voor bestellingen op de PURESIGNS-website, tenzij inwisseling wordt gedaan op het promotieoverzicht of de productoverzichtspagina PURE TEKENENCoupons zijn dienovereenkomstig uitgesloten, of het is een promotie waarbij de bestelling op de website van een derde partij wordt geplaatst. PURE TEKENEN-Vouchers zijn gebaseerd op codes die u persoonlijk worden verstrekt; Codes verlopen meestal na eenmalig gebruik. Geldigheidsperiode, minimale orderwaarde of andere voorwaarden worden bepaald door PURE TEKENEN bepaald en eventueel aangekondigd in het bijbehorende doctoraat; in dit geval verwijst de minimale bestelwaarde naar de aankoopprijs inclusief BTW en worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Slechts één per bestelling PURE TEKENEN- voucher in te wisselen; meerdere PURE TEKENEN- Vouchers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u een artikel koopt waarvan u een PURE TEKENEN- als je een voucher hebt gebruikt, wordt het voucherbedrag niet terugbetaald en kan de voucher niet opnieuw worden gebruikt; Dit is niet van toepassing als u de PURE TEKENEN-Couponbetaling van een tegoedbon rechtstreeks vanuit PURESIGNS. Met een PURE TEKENEN- Voucher die u niet heeft ontvangen in ruil voor een directe betaling PURE TEKENEN u kunt er geen kopen PURE TEKENEN- Koop een voucher. Een contante betaling of rente op de PURE TEKENEN-Cadeaubonnen zullen niet plaatsvinden. PURE TEKENEN-Vouchers worden persoonlijk aan een lid verstrekt en kunnen niet worden overgedragen aan een derde partij; Ervaren PURE TEKENEN van het overdragen van een voucher, behoudt zich PURE TEKENEN het recht om de desbetreffende voucher ongeldig te maken. Verwijzingen PURE TEKENEN Aangezien de voucher alleen geldig is voor nieuwe klanten, moet iemand zich voor de eerste keer voor de voucher registreren PURE TEKENEN registreert zich als lid. Met uitzondering van verlies van de voucher, de PURE TEKENEN is verantwoordelijk voor PURE TEKENEN geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de voucher; Vervangende vouchers worden alleen afgegeven als PURE TEKENEN is aansprakelijk voor het verlies van de voucher. Verdere voorwaarden of beperkingen voor het inwisselen van promotiebonnen kunnen worden gespecificeerd in het winkelreglement of wanneer de voucher wordt uitgegeven.

XI. Deelnamevoorwaarden voor wedstrijden op sociale media

1. Organisator

De organisator van de wedstrijd is PURESIGNS GmbH, (adres). De wedstrijd heeft geen verbinding met Facebook, Instagram of Pinterest en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook, Instagram en Pinterest. Facebook, Instagram en Pinterest zijn alleen platforms waarop PURESIGNS GmbH competities op de markt brengt. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Facebook, Instagram of Pinterest, maar PURESIGNS GmbH. Alle vragen, opmerkingen en / of klachten over de wedstrijd dienen uitsluitend aan PURESIGNS GmbH te worden gericht.

2. Geschiktheid

In aanmerking komen mensen van 18 jaar en ouder die in de EU wonen. Medewerkers van PURESIGNS GmbH of daaraan gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname.

3. Deadline voor deelname

Informatie over de deadline voor deelname is te vinden in de wedstrijd op het respectieve sociale mediaplatform.

4. Deelname

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer deze deelnamevoorwaarden. Deelname aan de wedstrijd vindt plaats via deelname op het betreffende social media kanaal. De voorwaarden voor deelname, de duur van deelname, de prijzen en informatie over hoe u kunt winnen, vindt u in de wedstrijdbeschrijving op het betreffende socialemediakanaal. PURESIGNS GmbH behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment te annuleren of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder in geval van overmacht of als de wedstrijd om andere (organisatorische, technische of juridische) redenen niet kan worden uitgevoerd of voortgezet. In dat geval hebben de deelnemers geen aanspraak op aanspraken. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die meerdere e-mailadressen of dergelijke gebruiken om de winkansen te vergroten, de wedstrijd of het verloop van de wedstrijd technisch te manipuleren of anderszins deze deelnamevoorwaarden te overtreden, op elk moment uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. en zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van uitsluiting kunnen winsten en voordelen ook achteraf worden opgenomen en teruggevorderd. De deelname van loterijagentschappen en andere automatisch gegenereerde bulkmailings wordt uitdrukkelijk uitgesloten en er wordt geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de winnaars. De aankoop van producten van PURESIGNS GmbH of van externe concurrentiepartners verhoogt de kans om te winnen niet.

5. Selectie van winnaars

De winnaars worden bepaald door een willekeurige generator. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar door de winnaar.

6. Prijsnotificatie

De winnaars worden binnen 7 dagen na de wedstrijd op de hoogte gebracht via Instagram-bericht, Facebook-bericht of Pinterest-bericht. Het recht op de prijs vervalt en wordt aan een andere deelnemer toegekend als de winnaar niet binnen zeven dagen reageert op de kennisgeving van de prijs, indien

alle benodigde contactgegevens worden niet binnen de aangegeven periode verstrekt of als de winnaar niet voldoet aan deze deelnamevoorwaarden.

7. Winst

Alle informatie over de prijs is te vinden in de wedstrijd zelf op het respectievelijke social media platform. Een contante betaling van de prijs is niet mogelijk.

8. Verzending van de prijs

De prijstrekking wordt door ons of onze wedstrijdpartners verzonden. Er kunnen vertragingen optreden vanwege feestdagen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

9. Privacy Policy

Als onderdeel van deze wedstrijd verwerken we de persoonlijke gegevens (naam, adres en e-mailadres, identiteitsbewijs met foto, betalingsinformatie) om contact op te nemen met de winnaar en voor terugbetaling van de bestelwaarde.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) b) AVG in verband met het contract. Deelnemers hebben recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die we over hen hebben opgeslagen. Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebben zij mogelijk ook het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Bovendien hebben deelnemers het recht om de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens, die aan everdop GmbH ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

De levering van de respectievelijke prijzen kan niet worden voorzien van een gegarandeerde leverdatum. Dit kan variëren afhankelijk van de wedstrijdpartner. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het Gegevensbescherming verwijzen.

10. Juridische procedure
De beslissing van de jury is definitief. De wedstrijd valt onder de Duitse wetgeving.

11. Haftungsausschluss

PURESIGNS GmbH is niet aansprakelijk voor schade in verband met deelname aan de wedstrijd of met de acceptatie en het gebruik van de prijs, tenzij de wedstrijdaanbieder of zijn plaatsvervangende agenten met opzet of grove nalatigheid handelen. Aanspraken op schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam en gezondheid, evenals essentiële contractuele verplichtingen blijven onaangetast.

12. Scheidbaarheidsclausule
Mocht een of meer van de bovenstaande clausules geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan zijn ze niet van kracht

onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige voorwaarden van kracht. Een overeenkomstige geldige clausule komt in de plaats. Hetzelfde geldt als er een maas in de wet is.

XII. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank
1. Alle contracten zijn gebaseerd op de wet van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG).

2. Onze vestigingsplaats is de plaats van jurisdictie voor alle claims uit de zakelijke relatie als de contractpartner een zakenman is. In dit geval hebben we echter ook het recht om de contractpartner voor de rechter te dagen in zijn algemene jurisdictie.

XIII. Arbitragecommissie voor consumenten
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/

We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. 
De algemene arbitragecommissie voor consumenten van het Centrum voor arbitrage eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, is verantwoordelijk.